29/11/2017 859. HAFTA ŞANS TOPU TAHMİNİ %100 - ŞANS TOPU ÇARŞAMBA ŞANS TOPU ÇARŞAMBA: 29/11/2017 859. HAFTA ŞANS TOPU TAHMİNİ %100
Bayan izleyenlerimiz için yalnızca bayanların olduğu bir arada konuşabilecekleri bir grubumuz vardır. Konuşmaları grup başkanı yönetir. Katılmak isteyen izleyenlerimiz mail adresinden yazabilir.

Bu Blogda Ara

23 Kasım 2017 Perşembe

29/11/2017 859. HAFTA ŞANS TOPU TAHMİNİ %100

859. hafta şans topu bültenimizi yazmaya devam edebiliriz. 858. haftada çıkan sayıların hangi düzenlerden çıktıklarını inceleyebilirsiniz.

Uç noktalarda yaşamak ya da denge noktası:

İnsanın hayatının her anında akılda tutması gereken bir bilgidir. İçinde bulunduğu durum açısından nerede olduğunu iyi bilmesi gerekecektir. Bilmemesi durumunda yaptığı iş sonucunda aşırı kâr veya aşırı zarar edecektir.
Aşırı zarardan korunmak için uç noktalarda bulunmamayı anlayabiliriz peki aşırı kâr için neden uç noktalarda bulunmaktan kaçınmak gerekir?

Denge noktası bir şey için her zaman istikrarı gösterecektir.
En yüksek fayda-gelir-kâr elde etmek için sürekli aşırı uçlarda bulunmak varken neden denge tercih edilmelidir?
Bu sorunun cevabı şudur.
Bir denge noktasından sapıldığı anda bir başka kişinin veya nesnenin özgürlük alanına müdahale edilerek başkasının kaynaklarından aşırma gerçekleştirilip aşırı gelir elde edilecektir. Bu kaynak bir kamu kaynağı olabileceği gibi özel bir kişi veya nesneye ait bir kaynakta olabilir.
Ekonomi tabiri ile bu anlatıma aşırma, hırsızlık değil de dışsallık denilmektedir.
Hırsıza hırsız diyemeyen bilim başka bir ad bulmakta zorlanmayacaktır.

Askerlik müessesinde de hırsızlık olayı yoktur.
Hizmet yeri değiştirme vardır.
Aslında bu bir bakıma daha tutarlıdır diyebiliriz. Bu konunun haklılık nedenleri üzerinde durmayacağız.
Fakat ekonominin dışsallık demesi kabul edilebilir bir durum olmayacaktır.
Bilim özel mülkiyetin kutsallığına inanıyorsa bunun sınırlarını iyi çizmesi gerekecektir.

Bizim konumuz değil neyse geçelim.

Bir başka kişinin veya nesnenin özgürlük alanından herhangi bir şey aşırmanın yasalarda yer alan yaptırımları vardır. Yasalar bireylerin kendine tanınan alanlarda çalışarak denge noktasında kalmasını gözetir.
Bireyler ise yasalardan kaynaklanan, oluşturulan boşlukları kullanarak başkalarına ait özgürlük alanlarından bir şeyler aşırırlar.
İşte yasanın varlığının zararlarından bir tanesi de budur. Dar çerçeveden bakınca zarar görülebilir fakat yasa koyan çerçevesinden bakınca daha büyük hedeflerin gerçekleştirilmesi açısından bu gibi boşluklara göz yumulmaktadır.
Haddinden fazla aşırıya gidilmesi durumunda ise ne olduğunu son zamanlarda gözlerimizle görüyoruz.

Özel bir şirketin insan kaynakları müdürü devletin içindeki ajanlarını arkasına alarak personele;
-"Bir güçlü varsa o da biziz" !
Diyerek korkutuyorsa orada işlerin çığrından çıktığını anlamak zor olmayacaktır.

Devletin özel sektöre destek vermesi bir aracın kullanılması şeklinde olacaktır. Bütün özel kuruluşlara kendi içinde yapılanmaya izin vermeden aynı seviyede olmalıdır.
Neyse konunun daha fazla derinliklerine girmeyelim.
Zaten bizim konumuz da değil...

Bir yerde zulüm almış başını gidiyorsa zulmü yapanlar bunun ilâ nihaye sürmeyeceğini bilmelidirler. zulmün bile bir denge noktası vardır. Bir noktadan sonra zulmedene zarar verecektir.

İşte böyle, güçlerin desteği ile kendinde güç bulan özel sektör patronları kendi sınıfında bulunanlara;
"İşini takip etmeyen batar". Deyip işini böyle entrikalı işler ile takip ederse nasıl battığını nutuk attığı kendi sınıfından insanlara göstermiş olacaktır.

Bir kez hata yaparak uç noktada kalıp büyük zarar etmek her zaman olmayacaktır.
Olması durumunda ise telafisi olmayacaktır.

Aşırı kârın cazip gelmesi ve sürekli o noktada kalınması belki ilk zamanlarda özgürlük alanına tecavüz edilenlerin fark etmemesi ile mümkün olabilir.
Hiç kimse karşı durmasa bile düzende kurulu bir mekanizma bu adaletsizliği engelleyecektir.

İnsanın yaptığı her üçkağıt iş ile özgürlükler alanını daraltır. Kendisinin daralttığı gibi aynı alanda faaliyet gösterenlerin de özgürlük alanlarını daraltmış olacaktır.

Artık işler öyle bir seviyeye gelecektir ki kimse güvensizlikten dolayı bir iş yapamayacaktır.

Yapılan bu işlerin nasıl sonuçlar doğurduğunu gözlerimizle görüyoruz.

Buraya kadar anlattıklarımız açısından değerlendirecek olursak milletin tepesinde sallanan bir Demokles'in kılıcından bahsetmek isteriz.

Durmadan yapılan eleştirilerden bir tanesi de şudur:
-Biz aslında dünyada sayılı devletler arasında oluruz da, eeeeeeeeeeeeeeeee
-Filanca devlet bizi halimize bırakmıyor.

Lan! gerizekalı tamam sen haklısın da, onlar işin sadece buzdağının görünen kısmı kurt senin içinde farkında değilsin.
Kendi öz vatandaşlarının üçkağıtlar çevirerek çıkan olumsuzlukların sonucunda başına türlü yasalar getirmesini neden görmezden geliyorsun?

Yasa nereden geldi? O ayrı bir konudur. Ona hiç girmeyeceğiz.

Bir toplumda ne kadar bir başkasının özgürlük alanına tecavüz eden davranış var ise aynı miktarda da yasa olacaktır.
Yasalar ise iyi niyet çerçevesinde faaliyet gösteren insanların hareket alanını sınırlandıracaktır. Bu şekilde faaliyette bulunan insanlar da yaptıklarının nasıl sonuçlar doğuracağını bilmelidir.
Bu tür yazılar "Testiyi kırana akıl veren çok olur". cinsinden yazılardır.
Başarana; aslanım benim başardı hani bizim avanta derler.

Bu konuları işi başarıya ulaştırma hakkında yazılarımızda anlatmıştık. "Düşene vuran çok olur". sözü de buradan gelmektedir.
Bir üçkağıt işinin başarılı olma yüzdesi çok düşüktür. Çünkü o üçkağıtı daha önce birisi yapmıştır ve bunun için gereken önlemler alınmıştır.
Yapmaya yeltenen için gerekli mekanizmalar kurulmuştur.

En azından bir bilinç oluşturması okuyana bir yararının olması açısından yazıyoruz. Yoksa bize ne isteyen batsın isteyen çıksın.
Çark döndükten sonra bizim için sıkıntı yoktur.

Şans topu için kısa bir yazının ardından bültenimizin bilgilerini vermeye devam edebiliriz.


859. hafta şans topu bültenimizin durumlarını inceleyeceğimiz tablomuzu ekleyebiliriz.


29/11/2017 859. HAFTA ŞANS TOPU TAHMİNİ
859 hafta şans topu tahmin değerlendirme tablosu


Tahmin değerlendirmesi:

Şans topu için sayıların durum ve konumlarını tahmin değerlendirme tablosundan inceleyebilirsiniz.
Tabloda bulunan sayılardan derecesi en yüksek ve en düşük olan sayılar vardır.
Bu sayıların bulundukları konumu dikkate alarak satır ve sütundan çıkacak veya çıkmayacak sayıları tespit edebilirsiniz.

Önceki haftalardaki bültenlerde tablonun durumuna göre nasıl seçimler yapmanız gerektiğini yazmıştık. Bu değerlendirmeleri kullanarak tablonun son durumuna göre çıkacak sayıları bulma çalışmalarınızı yapabilirsiniz.

+1 sayısı için her bültende yazdığımız gibi 14 sayıdan derecesi 0 veya 1 olan sayılardan çıkacaktır.
2 derece değerini alan sayılardan çıkma ihtimali düşüktür.
3 derece değerini alan sayı 858. haftada çıkmıştır yeniden çıkma ihtimali yoktur.
Aynı sütunda bulunan sayılarda da yine derece değeri 3 olan sayılar vardır bu sayılarında ve aynı sütunda bulunan sayılardan da çıkmayacağını söyleyebiliriz.

Bir satır veya sütun için sayıların dereceleri arasındaki fark ve sayıları ne kadar fazla ise o satır ve sütundan sayı çıkma ihtimali her zaman için yüksektir.
Bu durumları önceki haftalarda çıkan sonuçlarına göre tespit ediyoruz.

4.grup için sayı çıkacağını söyleyebiliriz.

1.grupta derecesi yüksek olan sayılar ve 0 derece değerini alan sayılar olması nedeni ile sayı çıkacaktır diyebiliriz.Bir önceki haftanın çıkan sayıları:

13 15 22 24 31 9
Yukarıda bulunan tablo için sayıların derece ve konumlarına göre yeniden çıkıp çıkmayacaklarına karar verebilirsiniz.


Çıkacak sayılar tablosu:

Şans topu için çıkacak sayılar tablosu için yukarıda kısa bir açıklama yapmıştık. Bu tablonun kullanımını önceki bültenlerimizde ayrıntılı anlatmıştık. Blogumuzun fihrist kısmında bulabilirsiniz.
859. hafta için çıkacak sayılar tablosunu buradan indirebilirsiniz.


Şanslı sayılar tablosu:

Şanslı sayılar tablosunda bulunan satır sayısını 6'ya çıkaracağız.
Bu tabloda bulunan sayıları derece durumlarına ve konumlarına göre seçimlerinizde kullanabilirsiniz.
Bu tablodan bazı haftalar hiç sayı çıkmazken bazı haftalarda 2-3 sayı çıkabilmektedir.
Bizim açımızdan hiç sayı çıkmaması bütün sayıları eleyeceğimiz anlamına gelecektir ki bu daha fazla işimize gelmektedir.
Bu sayıları eleyerek kalan sayıları ile sayıların durum ve konumlarını dikkate alarak kolonlarınızı düzenleyebilirsiniz.
Çıkan sayıların bu tablodan olup olmadığını veya kaç tane sayı çıktığını değerlendirme bültenlerimizde vermiyoruz.
İlerleyen zamanlarda bu bilgileri de ekleyebiliriz.
Şimdilik bu bilgilerin çalışmasını izleyenlerimizden yapmasını istiyoruz.


1130*1.GRUP 1 17 20 21 28 4
0131*2.GRUP 18 20 23 24 31 10
3101*1.GRUP 2 4 5 11 31 5
0230*1.GRUP 13 19 21 24 29 6
0302*1.GRUP 10 13 15 30 31 6
2210*1.GRUP 2 6 11 13 26 6GRUP DÜZENİ:TABLO-1:

1 2210*1.GRUP
2 1211*1.GRUP
3 1121*1.GRUP
4 1211*2.GRUP
5 2201*2.GRUP
6 0221*2.GRUP

TABLO-2:

1 2120*1.GRUP
2 2210*1.GRUP
3 2111*1.GRUP
4 1211*1.GRUP
5 1220*1.GRUP
6 1121*1.GRUP
7 1310*1.GRUP
8 1130*1.GRUP
9 2120*2.GRUP
10 2210*2.GRUP
11 1130*2.GRUP
12 1211*2.GRUP
13 1121*2.GRUP
14 2021*1.GRUP
15 2111*2.GRUP
16 0131*1.GRUP
17 2201*2.GRUP
18 0221*1.GRUP
19 0230*1.GRUP
20 2201*1.GRUP
21 3200*1.GRUP
22 3020*1.GRUP
23 0221*2.GRUP
24 2021*2.GRUP
25 2300*1.GRUP
26 1040*1.GRUP
27 0320*1.GRUP
28 0212*1.GRUP
29 0311*1.GRUP
30 3101*1.GRUP
31 0131*2.GRUP
32 3101*2.GRUP
33 1202*1.GRUP
34 0311*2.GRUP
35 2300*2.GRUP
36 0140*2.GRUP
37 1400*2.GRUP
38 0140*1.GRUP
39 2102*2.GRUP
40 4010*2.GRUP

TABLO-3:

1 2012*2.GRUP
2 3020*2.GRUP
3 1022*2.GRUP
4 0302*1.GRUP
5 1202*2.GRUP
6 1031*2.GRUP
7 2102*2.GRUP
8 4010*1.GRUP
9 0401*1.GRUP
10 0023*2.GRUP
11 0212*2.GRUP
12 4010*2.GRUP
13 0032*2.GRUP
14 1103*2.GRUP
15 0410*2.GRUP
16 0041*2.GRUP
17 0401*2.GRUP
18 0302*2.GRUP
19 1400*1.GRUP
20 3011*2.GRUP
21 0113*2.GRUP
22 2003*1.GRUP
23 0041*1.GRUP
24 1103*1.GRUP
25 0050*2.GRUP
26 0203*1.GRUP
27 2030*2.GRUP
28 1013*1.GRUP
29 0113*1.GRUP
30 1040*2.GRUP
31 3002*2.GRUP
32 0203*2.GRUP
33 4001*2.GRUP
34 4100*1.GRUP
35 0500*1.GRUP
36 0050*1.GRUP

TABLO-4:

1 2120*1.GRUP
2 2111*1.GRUP
3 1211*1.GRUP
4 1220*1.GRUP
5 1121*1.GRUP
6 1220*2.GRUP
7 1310*1.GRUP
8 1130*1.GRUP
9 2120*2.GRUP
10 1130*2.GRUP
11 2111*2.GRUP
12 1121*2.GRUP
13 0131*1.GRUP
14 2201*2.GRUP
15 0230*1.GRUP
16 2201*1.GRUP
17 3200*1.GRUP
18 1112*2.GRUP
19 3020*1.GRUP
20 3110*1.GRUP
21 2300*1.GRUP
22 2021*2.GRUP
23 0221*2.GRUP
24 1031*1.GRUP
25 2030*1.GRUP
26 3110*2.GRUP
27 0320*1.GRUP
28 1022*1.GRUP
29 0311*1.GRUP
30 1310*2.GRUP
31 1301*1.GRUP
32 0131*2.GRUP
33 1112*1.GRUP
34 3101*2.GRUP
35 3011*1.GRUP
36 1301*2.GRUP
37 1202*1.GRUP
38 2300*2.GRUP
39 0311*2.GRUP
40 0230*2.GRUP
41 0122*1.GRUP
42 3200*2.GRUP
43 1400*2.GRUP
44 0410*1.GRUP
45 2012*1.GRUP
46 0122*2.GRUP


6-40-36-46 adet grup düzeni:SIRA DÜZENİ:

Sıra düzeni parametremiz için fihrist bölümünde gerekli açıklamaları bulabilirsiniz.

SIRA DÜZENİ
şans topu sabit sıra düzeni tablosu

ÇIKMA İHTİMALİ AZ OLAN GRUP DÜZENLERİ:

Bu tablomuz ile ilgili yaptığımız açıklamaları Fihrist kısmında Bulunan başlıklardan bulabilirsiniz.

ÇIKMA İHTİMALİ AZ OLAN GRUP DÜZENLERİ
şans topu çıkma ihtimali az olan grup tablosu

SABİT DERECE DÜZENİ:


SABİT DERECE DÜZENİ
şans topu sabit derece tablosu

Çekilişin yapılması ardından değerlendirmesi yapılacaktır.

Seçimlerinizin başarı getirmesi dileklerimizle,

İyi çalışmalar.


29/11/2017 859. HAFTA ŞANS TOPU SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ:

859. hafta şans topu büyük ikramiyesi 2.devir etmiştir.

859. haftada +1 sayısının 3 çıkması büyük sürpriz olmuştur.

Devir etmesini muhtemelen bu sağlamıştır. 3 sayısı bilinebilecek bir sırada değildir.

Çıkan sayıların durum ve konumlarını inceleyeceğiz.

859. hafta için sonuçları değerlendirme tablomuzu ekleyerek başlayabiliriz.


29/11/2017 859. HAFTA ŞANS TOPU SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ:
859 hafta şans topu sonuçları değerlendirme tablosu


Sonuç değerlendirmesi:

Çıkan sayıların bir gruptan ve sıradan toplu olarak çıkması sayısal oyunlar açısından önemli bir avantaj olacaktır. Çünkü sayıları seçerken tabloları kullanıyoruz.
Tablolarda aynı hizada bulunan sayıları seçmek hangi düzenden olursa olsun kolay olacaktır.
Kendimize göre bir çıkma mantığı seçer veya tablonun durumuna göre bir çıkma mantığı tespit eder ve sayıları seçeriz.

3-3 sayısına dikkat ediniz. Önceki hafta bültenlerimizde yazdığımız gibi +1 sayısı ile 5 tane sayı içinde çıkan sayı 1-1 olma durumu vardır.
5 sayı içinde 1-14 aralığında kesin çıkacağını düşündüğünüz veya +1 sayısı için kesin çıkacağını düşündüğünüz sayı var ise birbiri ile 1-1 olacak şekilde kolonlarınızda bu sayıları bulundurunuz.

Öyle de estetik bir görünüm ile çıkmıştır işte sayısal oyunların bu yönünü seviyorum.
Sayıların çıktığı yerler ile şaheser görüntüsü veriyor. Kendisine hayranlık bırakıyor.
Olsun o kadar da değil mi 1,5 milyon devir etmiş bu şekil ile...

5 sayı 7-8-9. sütunlardan,
1 sayı ise 3. sütundan çıkmıştır. Kuracağınız böyle bir varsayım ile bu sütunda bulunan sayıları kullanarak çıkacak sayıları bulmanız mümkündür.


+1 sayısı her zaman beklenen şekilde derecesi 0 olan sayılardan çıkmıştır.
En son sırada bulunan derecesi 0 olan sayıdan çıkması önemli bir avantajdır.
Çünkü seçim açısından yeri kolaydır.
Bir sayı seçerken tabloda en sondaki sayı, en baştaki sayı, ortadaki sayı, gibi kendinizce parametreler belirleyerek sayılarınızı seçebilirsiniz.


Çıkacak sayılar tablosu:

Bu sayılar için kombinasyon şekilleri geçerlidir. 5 tane sayı için kombinasyon kurabilirsiniz.
+1 sayısı için 1 tane sayının hangi gruptan çıkacağı önemlidir.
5 tane sayı için;

5-0
4-1
3-2
2-3
1-4
0-5
kombinasyonlarını kullanabilirsiniz.
859. hafta için blogumuzda verdiğimiz tablomuzdan çıkan sayıların yerleri işaretli olarak nereden çıktıklarını görebilirsiniz.
Bu çalışmayı tahmin değerlendirmesi bültenimizde çıkacak sayılar dosyası gibi eklemiyoruz. Buraya görüntü halinde verilecektir.


TABLO-1:SN. SIRA SEÇ DERECE TEK-ÇİFT ASAL
1 2 15 3  TEK  KMPZT
2 26 3 2  TEK  ASAL
3 1 29 1  TEK  ASAL
4 8 24 2  ÇİFT  KMPZT
6 34 21 0  TEK  KMPZT
5 28 27 1  TEK  KMPZT
7 9 17 1  TEK  ASAL
8 12 20 1  ÇİFT  KMPZT
9 32 31 2  TEK  ASAL
10 10 9 2  TEK  KMPZT
11 5 5 1  TEK  ASAL
12 17 10 1  ÇİFT  KMPZT
14 23 7 0  TEK  ASAL
13 3 22 2  ÇİFT  KMPZT
15 19 11 1  TEK  ASAL
16 7 6 2  ÇİFT  KMPZT
17 11 12 2  ÇİFT  KMPZT
18 13 4 0  ÇİFT  KMPZT
19 30 30 3  ÇİFT  KMPZT
23 22 1 4  TEK  BİRİM
24 24 8 3  ÇİFT  KMPZT
22 18 14 1  ÇİFT  KMPZT
25 27 18 1  ÇİFT  KMPZT
20 4 23 3  TEK  ASAL
21 16 26 2  ÇİFT  KMPZT
27 21 13 3  TEK  ASAL
26 15 19 1  TEK  ASAL
28 31 33 0  TEK  KMPZT
29 14 28 1  ÇİFT  KMPZT
30 6 2 4  ÇİFT  ASAL
31 29 16 2  ÇİFT  KMPZT+1 sayısı için tablo-1:SN. SIRA SEÇ DERECE TEK-ÇİFT ASAL
1 2 10 1  ÇİFT  KMPZT
2 3 12 1  ÇİFT  KMPZT
3 1 6 1  ÇİFT  KMPZT
4 8 11 1  TEK  ASAL
5 11 8 0  ÇİFT  KMPZT
6 5 4 2  ÇİFT  KMPZT
7 7 5 0  TEK  ASAL
8 9 7 1  TEK  ASAL
9 12 1 0  TEK  BİRİM
10 4 2 2  ÇİFT  ASAL
11 6 13 0  TEK  ASAL
12 10 14 0  ÇİFT  KMPZT
13 14 3 0  TEK  ASAL


Çıkan sayılar:

3 6 7 13 27 3
Sayılarıdır. Derecesi değişecek sayılardan 2 tane çıkmıştır.
Çıkan sayıları şanslı sayılar tablosunda olup olmadığını kontrol edip analizlerinizi yapabilirsiniz.

Geçtiğimiz hafta çıkan sayıları estetik bir biçimde çıkmıştır. 859. haftada da yine aynı durumu gözlemlemek mümkündür. Bu şekilde estetik açıdan bile oluşturacağınız kolonların büyük ikramiye kazanma olasılığı çok yüksektir. Estetik sonuçlar.


Grup düzeni:

3110*1.GRUP
1.GRUP-9 1.GRUP-3 1.GRUP-7 2.GRUP-8 3.GRUP-9 1.GRUP-9
Grup ve sıra düzeni ile çıkmıştır. Tablolarda kalın punto sarı dolgu ile gösterilmiştir.
Çıkan sayıların grup düzenlerini tablolarda TABLO-4 20.sırada görebilirsiniz.


Derece düzeni:

11210000+0
Derece düzeni ile çıkmıştır. Bu derece düzeni sabit derece düzenleri tablomuzda 11. sırada bulunmaktadır.


Sıra düzeni:

311100
Sıra düzeni ile çıkmıştır. Sabit sıra düzeni tablomuzda 4.sırada bulunan düzenden çıkmıştır.


Adres düzeni:

Bu düzende verdiğimiz sayılar çıkan sayıların önce dikey sonra yatay konumunu soldan sağa doğru birleştirip tek bir konum vermektedir.

31-71-82-91-93-91

Seçimlerinizi başarı getirmesi dileklerimizle,

İyi çalışmalar.

Yorum yapmadan önce okuyun:

Blog izleyiciyi rahatsız etmeyecek şekilde 150 sn. bir sayfa yenilemesi yapmaktadır.
Göndereceğiniz yorumları başka bir alanda yazıp buraya yapıştırmanız sayfa yenilendiğinde yorumunuzun silinmesini önleyecektir.

FİHRİST-Blogdaki Konular

%100 çıkacaktır (67) +1 sayısı için 0 ve 1 derecesi (4) +1 sayısı için 1-1 olma durumu (1) +1 sayısı için asal sayıların kullanım anlatımı (1) 1-1-1. sıra grup düzeni (1) 1-2. sıradaki grup düzeni çıktı (1) 1-4. sıradaki gurp düzeni çıktı (1) 1. blog (1) 1. derece düzeni (1) 1. sıra düzeni (9) 1. sıradaki grup düzeni çıktı (1) 10-40-36-49 adet grup düzeni (1) 11-39-36-46 adet grup düzeni (1) 11. derece düzeni (1) 13-15. sıradaki grup düzeni çıktı (2) 13. sıradaki grup düzeni çıktı (1) 14. derece düzeni (2) 152. derece düzeni (1) 16-17. sıra grup düzeni (1) 18-27. sıra grup düzeni (1) 188. derece düzeni (1) 2-30-37-52 adet grup düzeni (1) 2-31-37-52 adet grup düzeni (1) 2-6-6. sıradaki grup düzeni (1) 2-8-7. sıra grup düzeni (1) 2. derece düzeni (1) 2. sıra düzeni (3) 2. vefalı oyun (1) 2.sıradaki grup düzeni çıktı (1) 201. derece düzeni (1) 21. sıradaki grup düzeni çıktı (2) 22. derece düzeni (1) 225. derece düzeni (1) 23. sıra grup düzeni (1) 266. sıradaki deece düzeni (1) 28-52. sıradaki grup düzeni çıktı (1) 287. derece düzeni (1) 29. grup düzeni çıkmıştır (1) 3-30-37-47 adet grup düzeni (1) 3-32-37-52 adet grup düzeni (1) 3-35-36-54 adet grup düzeni (1) 3-37-36-47 adet grup düzeni (1) 3-38-35-55 adet grup düzeni (1) 3-39-36-47 adet grup düzeni (1) 3-4-5. sıradaki grup düzeni çıktı (1) 3-5-35-57 adet grup düzeni (1) 3. sıra düzeni (3) 32-51. sıra grup düzeni çıktı (1) 32. sıradaki grup düzeni (1) 35. derece düzeni (1) 38. sıradaki grup düzeni çıktı (1) 4-31-37-52 adet grup düzeni (1) 4-37-36-54 adet grup düzeni (1) 4-41-37-41 adet grup düzeni (1) 4. sıra düzeni çıkmıştır (4) 4. tablodan çıkan tek grup düzeni (2) 47. derece düzeni (1) 48. sıra düzeni (1) 5-17-12. sıradaki grup düzenlerinden çıkmıştır (1) 5-30-37-50 adet grup düzeni (1) 5-32-36-54 adet grup düzeni (1) 5-32-37-46 adet grup düzeni (1) 5-33-36-54 adet grup düzeni (1) 5-37-36-46 adet grup düzeni (1) 5-37-37-43 adet grup düzeni (1) 5-41-36-45 adet grup düzeni (1) 5-42-36-45 adet grup düzeni (1) 5-42-36-46 adet grup düzeni (1) 5. sıra düzeni (1) 54. derece düzeni (1) 6-33-37-44 adet grup düzeni (1) 6-35-36-47 adet grup düzeni (1) 6-35-36-55 adet grup düzeni (1) 6-39-36-44 adet grup düzeni (1) 6. sıra düzeni (1) 7-30-37-52 adet grup düzeni (1) 7-31-37-51 adet grup düzeni (1) 7-33-36-54 adet grup düzeni (1) 7-36-37-43 adet grup düzeni (1) 7-43-36-44 adet grup düzeni (1) 8-30-36-54 adet grup düzeni (1) 8-41-36-45 adet grup düzeni (1) 8-8. sıradaki grup düzeni çıktı (1) 80. derece düzeni (1) 9-43-36-44 adet grup düzeni (1) 9-44-36-44 adet grup düzeni (1) A bölümü (1) Akıl insana sermaye (1) Alman milleti (1) Amatör oyuncular (1) Ankara/Çankaya (1) Ankara/Yenimahalle (1) Anthony Robbins (1) Asal sayı özel yorumu (1) Asal sayı tahmini (1) Aşk ve evlilik kurumu (1) At-avrat-silah (1) Ateş kırmızısı (1) Atmosfer (1) Aura (1) Avanta (1) AVM (1) B bölümü (1) Başlangıç tablosunun değiştirildiği hafta (1) Bilim (1) Bilim araçları (1) Bir mıh bir nal; bir nal bir at; bir at bir savaş kurtarır (1) Bir sanatçı olduğuna inanmamak (1) Bir varsayım ile tek kolon düzenlemek (1) Blogumuzun amaçları (1) Bölge belirleme (1) Böyle esinler geldi falan sanma (1) Bunu yapan yandı (1) Büyük hedefler (1) Cüneyt Özdemir (1) Çarşı grubu (1) Çemberin dışı (1) Çıkacak sayılar revizyon başlangıcı (1) Çıkma ihtimali az olan grup düzeni (1) Çıkma ihtimali az olan tablo değerlendirmesi (1) Demokles'in kılıcı (1) Denge noktası (1) Dengenin bozulması (1) Derece farkları ortalaması (1) derece tablosu açıklama (2) Dışsallık (1) Dil ile ikrar (1) Dükkan ve mağazacılık sektörü (1) Elin kızı naziktir (1) Emek (1) Erik dalı gevrektir (1) Estetik sonuçlar (3) Etik ilkelerimiz (1) Ezbere açıklamalar-konuşmalar (1) Felsefe ile matematik ilişkisi (1) Fikir geliştirme projeleri (1) Gauss eğrisi (1) Geçim derdi dini (1) Genç yazarlara öğütler (1) Gizli bir el (1) Hafif bir akıl (1) Hedef (1) Hedef ve planlama (1) Hırsıza hırsız diyemeyen bilim (1) Hizmet kusuru (1) Hokkabaz (1) Hugo (1) İkramiye peşinde koşmak (1) İlahi gücün inşâ ettiği düzeni insanın azmi ve kararlılığı harekete geçirir (1) İlginç tesadüfler (1) İlk bültenimiz (1) İlk çıkan derece düzeni (3) İnsan şerefli mahluktur (1) İslam dairesi (1) İsmet Özel (1) İstenilen sayıların çıkması (1) İstisnalar kaideyi bozmaz (1) İşini takip etmeyen batar (1) Kaçan balık büyük olur (1) Kaide (1) Kalın punto ve sarı dolgu (1) Kavramlar (1) Kaymaklı ekmek kadayıfı (1) Kaynatasızlar (1) Kendine güven (1) Kendine güven oranı (1) Kendini ciddiye almak (1) Kendini geliştirmek (1) Kollektif çalışma yöntemi (1) Kolon düzenleme programları (1) kompozit sayı (2) Köle (1) Kurulu düzen ile halkın ilişkisi nedir? (1) Küçük hedefler (1) Kül kedisi (1) Kül kedisinden sindirella'ya (1) Makineye oynatılan kolonlar (1) Maskeli beşler (1) Meslek sırrı (1) Mıh (1) Model kurma (1) Nasreddin Hoca (1) Ninja (1) Nokta atışı (3) Olasılıklar çemberi (1) Osmaniye (1) Otoriteler arasında hiyerarşik bağlantı (1) Özel mülkiyet ve sahiplik (1) Özel mülkiyetin kutsallığı (1) Özel yorum (1) Özgürlükler çemberi (1) Paradoks (1) Personel alım politikası (1) Prens (1) Profesyonel oyuncular (3) Rutubetli gecekondu köşeleri (1) Sabit derece tablosunun yenilendiği hafta (1) San Francisco (1) Sautre varlık (1) Sayısal oyunların bütün hikayesi (2) Sayısal oyunların gelir dağılımına etkisi (1) Sayısal oyunların topluma etkisi (1) Shantel-Citizen of planet paprika (1) Siyaset kurumu (1) Siyasete dokunmak (1) Sonuç değerlendirmesi (41) Soyut düşünceyi geliştirme (1) Şans topu giriş 101 (1) Şanslı sayılar (3) Şerefli varlık (1) Şunu bil ki dehanın %10'u ilham %90'ı ter akıtmaktır (1) Tahmin değerlendirmesi (58) Taşı parçalayan suyun gücü değil devamlılığıdır (2) Turizm gelirleri (1) Tüm yönleriyle (1) Uç noktalarda yaşamak ya da denge noktası (1) Umberto Eco (1) Uzay mekiği (1) Varsayım (1) Verim ve iki unsur arasındaki ilişki (1) Yaratıcı bir fantezi (1) Yeni düzen (1) Yeni parametre adresi düzeni eklendi (1) Yeni sıra düzeni kullanımı (1) Zamanında yazılamayan bülten (1)
Copyright ©2017 Tüm hakları saklıdır. Blog MİLLİ PİYANGO tarafından dizayn edilmiştir. Tamamı orijinaldir. Kasıtlı olarak bilgileri alan kişi konu ile ilgili sorulara cevap veremez. Benzer bilgiler ile karşılaşırsanız itibar etmeyiniz. Y.N.